info@macakuvreci.com
+385 98 956 2476

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

 

Ovi uvjeti definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije proizvoda ponuđenih na našim internetskim stranicama. Prodavatelj proizvoda je tvrtka Terrible Creations d.o.o. sa sjedištem na adresi Ulica Charlesa Darwina 10, 10000 Zagreb, OIB: 46949962486 (u daljnjem tekstu: Prodavatelj). 

Internetska stranica www.macakuvreci.hr je u vlasništvu Prodavatelja. Ukoliko ugovorne strane ne dogovore drugačije, na uvjete poslovanja primjenjuju se prvenstveno Opći uvjeti poslovanja Prodavatelja objavljeni na ovoj stranici te važeći propisi, prvenstveno Zakon o zaštiti potrošača, osobito u dijelu u kojem navedeni zakon regulira pitanje ugovora sklopljenih na daljinu, NN 41/14, glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu.

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja izvrši kupnju. Online kupac je posjetitelj internetske stranice www.macakuvreci.hr koji popuni elektroničku narudžbu i naruči (kupi) barem jedan proizvod. Korisnik je svaki posjetitelj ovih stranica.

Sklapanje ugovora putem web stranice www.macakuvreci.com predstavlja sklapanje ugovora na daljinu. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je Internet i elektronička pošta.
Ugovor je sklopljen kada Prodavatelj prihvati ponudu Kupca, te sve navedeno na stranicama www.macakuvreci.com predstavlja poziv na stavljanje ponude. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda sve do trenutka primitka kupoprodajne cijene. Ukoliko Kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati Prodavatelju, Prodavatelj nije dužan pokušati ponoviti dostavu.
Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Izjava o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka.  Ukoliko se Korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja te Izjavom o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.macakuvreci.com.
Sadržaj web stranice www.macakuvreci.com je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA
Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici www.macakuvreci.com.
Prodavatelj zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave. Uz fotografiju proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena.  Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA
Kupovina se obavlja na web stranicama www.macakuvreci.com ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca Kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu Kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat s činjenicom da je to narudžba s obvezom plaćanja.
Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Prodavatelj ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektroničkom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe (primitku elektroničke poruke koja sadrži ponudu za Kupca) te o slanju pošiljke.
U slučaju da Prodavatelj iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s Kupcem će, telefonom ili e-porukom, stupiti u kontakt u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda, otkazivanju naručenog proizvoda ili dogovora novog roka isporuke. U slučaju nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda Prodavatelj će izvršiti povrat novčanih sredstava Kupcu.
Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici. Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje Kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa.
U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe Kupac može kontaktirati Prodavatelja na adresu e-pošte info@terriblecreations.com

NARUČIVANJE PROIZVODA
Klikom na ikonu “Dodaj u košaricu” na web stranici Prodavatelja odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Samim stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran, naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode klikom na opciju „Nastavite kupnju“ ili u svakom trenutku izvršiti pregled košarice klikom na ikonu košarice ili završiti proces odabira proizvoda klikom na „Kreni na plaćanje“. Kada Kupac završi proces odabira proizvoda klikom na “Kreni na plaćanje“ preusmjerit će se na stranicu gdje popunjava osobne podatke za dostavu,  odabire način plaćanja, unosi kôd za popust ukoliko posjeduje kupon ili poklon bon, te stavlja dodatne napomene ukoliko ih ima. Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice “Pročitao/la sam i slažem se s općim uvjetima poslovanja” čijim označavanjem Kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete te da se s istima slaže. Klikom na „Promijeni sadržaj košarice“ Kupac može u svakom trenutku prije završetka kupovine izmijeniti sadržaj košarice. Ukoliko se Kupac slaže s kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na ikonu „Naruči“. Nakon što Kupac pritiskom na ikonu “Naruči” izvrši narudžbu, Prodavatelj će na adresu e-pošte Kupca poslati Opće uvjete poslovanja zajedno s potvrdom narudžbe te brojem narudžbe kojom potvrđuje da je narudžba Kupca zaprimljena i u procesu obrade. Prodavatelj će Kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru zajedno s potvrdom da je pošiljka poslana. Ukoliko Kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, dužan je obavijestiti Prodavatelja o istom na adresu e-pošte info@macakuvreci.com. Ukoliko Kupac nije primio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 72 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati Prodavatelja na adresu e-pošte info@terriblecreations.com.

CIJENA PROIZVODA I NAČIN PLAĆANJA
Sve navedene cijene izražene su u hrvatskim kunama s PDV-om. U cijene proizvoda nisu uračunati troškovi dostave koji će biti posebno navedeni prilikom narudžbe, te dodani ukupnom iznosu narudžbe. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti te u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije ili posebne ponude.
Kupac naručene proizvode može platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:

  1. Uplatom na bankovni račun Prodavatelja (virmansko plaćanje):

Terrible Creations d.o.o., Ulica Charlesa Darwin 10, HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8423900011101005686 (Hrvatska poštanska banka)

SWIFT: HPBZHR2X

Kupac plaćanje može izvršiti korištenjem internetskog bankarstva, mobilnog bankarstva ili uplatom u poslovnici neke komercijalne banke, poštanskom uredu ili Financijske agencije.

  1. Posredstvom usluge KEKS Pay.

 

DOSTAVA
Troškove dostave, u iznosu od 35,00 kuna plaća Kupac. Dostava proizvoda vrši se putem DPD Croatia d.o.o., unutar Republike Hrvatske. Prodavatelj prije svake isporuke proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda.
Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja ili ako je paket otvoren i nije zatvoren sa originalnom trakom. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Prodavatelju uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. Za pošiljku koja je uredno zaprimljena od strane Kupca smatra se da nije bilo oštećenja.
Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova dostave.

Dostava za proizvod Mačak u vreći – redovno izdanje
Proizvod za tekući mjesec šalje se između 22. i 25. u mjesecu i to svi paketi isti dan.   

Dostava za proizvod Mačak u vreći – posebno poklon izdanje
Proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku od 7 radnih dana po primitku uplate kupoprodajne cijene.
Troškove dostave, u iznosu od 35,00 kuna plaća kupac. Prodavatelj prije svake isporuke proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda.

 

REKLAMACIJE
Ukoliko Kupac ima opravdanu reklamaciju isporučenih proizvoda, dužan je o tome pisano obavijestiti Prodavatelja. Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se dostaviti putem elektroničke pošte na adresu: info@terriblecreations.com ili poštom na adresu: Terrible Creations d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 10, HR-10000 Zagreb. Prodavatelj će na sve prigovore odgovoriti u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda, u tom slučaju trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Prodavatelj.

Ukoliko Prodavatelj i Kupac / Korisnik ne mogu postići dogovor u svom sporu Kupac / Korisnik ovlašten je poslužiti se Platformom za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) koja je osnovana Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 9. 1. 2016.

POVRAT PROIZVODA
Pravo na jednostrani raskid Ugovora imaju svi kupci web shopa www.macakuvreci.com. Povrat novca je moguće zatražiti u roku od 14 dana od primitka proizvoda. Trošak povrata robe snosi Kupac, a povrat se vrši isključivo slanjem na adresu: Terrible Creations d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 10, HR-10000 Zagreb. Povrat sredstava ostvaruje se ukoliko je proizvod dostavljen u nekorištenoj originalnoj ambalaži, originalno zapakiran, s nepromijenjenim brojem artikala i originalnim računom.
Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o raskidu ugovora i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Izjavu o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora i to elektroničkom poštom na adresu prodavatelja: info@terriblecreations.com.
Prodavatelj će Kupcu izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja.
Ukoliko je proizvod korišten, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. U tom slučaju, proizvod se vraća Kupcu o njegovom trošku.

Obrazac izjave:

  1. Ime, prezime i adresa kupca:
  2. Prima: Terrible Creations d.o.o., OIB: 46949962486, Charlesa Darwina 10, 10000 Zagreb
  3. Ja _____________, ovime izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji sljedećeg proizvoda _______________, naručenog / primljenog dana _________________________

IBAN na koji se vrši povrat sredstava: ________________________

Datum: _____

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju bit će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje. To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

ZAVRŠNE ODREDBE
Korisnik, odnosno Kupac, je dužan prije početka korištenja web stranice www.macakuvreci.com  vlasnika Terrible Creations d.o.o. upoznati se s Općim uvjetima poslovanja web stranice. U slučaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja, mogu se obratiti na adresu elektroničke pošte info@terriblecreations.com. Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatra se da Korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice www.macakuvreci.com, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se Korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju. Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu tajnima, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.
Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja, kao i pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.macakuvreci.com. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja.

Terrible Creations d.o.o.
Ulica Charlesa Darwina 10
10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 46949962486
MBS: 081102254, Trgovački sud u Zagrebu
IBAN: HR8423900011101005686, Hrvatska poštanska banka
SWIFT: HPBZHR2X
Organisation ID: E10252100
Članica uprave i direktorica: Lucija Tancer Mihoković
Temeljni kapital: 20 tisuća kuna, uplaćen u cijelosti